Regulamin używania loga

i godła Marka Godna Zaufania 2019

 1. Laureaci badania Marka Godna Zaufania, przeprowadzonego przez magazyn „My Company Polska”, otrzymują prawo do posługiwania się tytułem Marka Godna Zaufania 2019 w prowadzonej komunikacji zewnętrznej, włączając w to:
  • kampanie reklamowe, w szczególności szeroko rozumiane materiały reklamowe i marketingowe,
  • druki promocyjne (plakaty, broszury, materiały w punktach sprzedaży, firmowe newslettery, roczne raporty, itd.),
  • informacje prasowe,
  • strony internetowe,
  • produkty (etykiety, naklejki, kartony przewozowe, opakowanie produktu).
 2. Używanie tytułu Marka Godna Zaufania 2019 – „My Company Polska” jest nieodpłatne. Laureaci mogą używać ww. tytułu w materiałach promocyjnych na terenie Polski oraz za granicą.
 3. Laureaci mogą używać tytułu Marka Godna Zaufania 2019 – „My Company Polska” tylko w kategorii, w której został im ten status nadany.
 4. Użycie znaku graficznego, tj. godła Marka Godna Zaufania 2019 – „My Company Polska”, jest nieodpłatne.
 5. Laureaci mogą używać tytułu i godła Marka Godna Zaufania 2019 – „My Company Polska” dożywotnio, pod warunkiem precyzyjnego wskazania w komunikacji roku, w którym został im ten tytuł nadany.
 6. Poprawki i zmiany w projekcie godła – zarówno w warstwie graficznej, jak i tekstowej – są niedozwolone. Podczas prezentacji godła wszystkie inne elementy graficzne powinny być oddalone od niego o minimum 5 mm. Godło nie może być przykryte innymi elementami graficznymi oraz nie może być prezentowane w części.
 7. Laureaci nie mogą używać godła w sposób niezgody z zasadami etyki biznesowej, a zwłaszcza w powiązaniu z rywalizującymi markami lub ich produktami.
 8. Laureaci pragnący używać godła muszą przedstawić MY COMPANY MEDIA Sp. z o.o. (dalej „My Company Media”) odpowiednie kopie lub/i materiały w celu autoryzacji. My Company Media zobowiązuje się do niezwłocznej odpowiedzi po otrzymaniu takich wniosków, jednocześnie zastrzegając sobie prawo do odrzucenia każdego wniosku. Firma My Company Media nie jest odpowiedzialna w żadnym wypadku za kontekst użycia godła oraz otoczenie, w jakim godło może być prezentowane przez zwycięskie marki.
 9. Firma My Company Media nie jest zobowiązana do zapewniania dodatkowych korzyści zwycięskiej marce (markom).
 10. My Company Media może przekazać godło również domom mediowym i agencjom PR obsługującym zwycięską markę (marki).
 11. Pełne wyniki badania Marka Godna Zaufania 2019 zostały opublikowane w magazynie „My Company Polska” 6/2019, który ukazał się na rynku: 30 maja 2019 r.
 12. Laureaci badania Marka Godna Zaufania 2019 mogą posługiwać się tytułem Marka Godna Zaufania 2019 – „My Company Polska” oraz wykorzystywać godło w prowadzonej komunikacji zewnętrznej od 30 maja 2019 r.