Kategorie i zwycięzcy badania
Marka Godna Zaufania 2016

O badaniu

  • Marka Godna Zaufania to badanie przeprowadzone w styczniu 2016 r. na zlecenie miesięcznika „My Company Polska” przez instytut badawczy Millward Brown.
  • Głównym celem badania było określenie, którym markom najbardziej ufają polscy przedsiębiorcy.
  • Ankieta zrealizowana została przy zastosowaniu metody CAWI (ankiety online). Ankietowani przedsiębiorcy proszeni byli o udzielenie spontanicznych odpowiedzi, której marce z poszczególnych kategorii ufają najbardziej.
  • W ramach badania zebrano także prognozy dla kluczowych elementów rozwoju biznesu w Polsce zarówno z indywidualnej perspektywy respondentów, jak również na poziomie ogólnym. Pytaniom o zaufanie do marek towarzyszyła ankieta na temat opinii respondentów o żywotnych kwestiach, ważnych aktualnie dla polskiego biznesu.
  • Respondentami byli przedsiębiorcy, reprezentanci sektora MSP wyłonieni z bazy adresowej, pozostającej w dyspozycji „My Company Polska”. Odpowiadając na pytania ankiety, badani opierali się na swoich doświadczeniach, właściwych dla funkcji pełnionej w swoim przedsiębiorstwie.
  • Wypełnienia ankiety podjęło się 2178 osób.
  • Ocenie podlegały marki produktów i usług w wyodrębnionych 26 kategoriach.
  • Respondenci wymienili łącznie ponad 300 marek.
  • Przetwarzanie i opracowanie danych oraz przygotowanie zestawień przeprowadzone zostało przez instytut badawczy Millward Brown.

 

KATEGORIA: TELEFONY KOMÓRKOWE
ZWYCIĘZCA: SAMSUNG
KATEGORIA: KOMPUTERY OSOBISTE
ZWYCIĘZCA: DELL
Dell
KATEGORIA: URZĄDZENIA KOPIUJĄCO-DRUKUJĄCE
ZWYCIĘZCA: HP
KATEGORIA: OPROGRAMOWANIE BIUROWE
KATEGORIA: SYSTEMY IT
ZWYCIĘZCA: MICROSOFT
KATEGORIA: OPERATOR TELEKOMUNIKACYJNY
KATEGORIA: DOSTAWCA INTERNETU
ZWYCIĘZCA: ORANGE
KATEGORIA: SYSTEMY PŁATNICZE
ZWYCIĘZCA: VISA
KATEGORIA: KONTO FIRMOWE
ZWYCIĘZCA: ING BANK ŚLĄSKI
KATEGORIA: KREDYTY I POŻYCZKI DLA FIRM
ZWYCIĘZCA: PKO BANK POLSKI
KATEGORIA: SAMOCHÓD DOSTAWCZY
ZWYCIĘZCA: MERCEDES-BENZ
KATEGORIA: SAMOCHÓD OSOBOWY DLA FIRM
ZWYCIĘZCA: TOYOTA
KATEGORIA: SIEĆ STACJI BENZYNOWYCH
ZWYCIĘZCA: ORLEN
KATEGORIA: PRODUCENT OPON SAMOCHODOWYCH
ZWYCIĘZCA: MICHELIN
KATEGORIA: LINIE LOTNICZE DLA BIZNESU
ZWYCIĘZCA: POLSKIE LINIE LOTNICZE LOT
KATEGORIA: USŁUGI KURIERSKIE
KATEGORIA: USŁUGI LOGISTYCZNO-TRANSPORTOWE
ZWYCIĘZCA: DHL
KATEGORIA: USŁUGI LEASINGOWE
ZWYCIĘZCA: EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY
KATEGORIA: FIRMA UBEZPIECZENIOWA
ZWYCIĘZCA: PZU
KATEGORIA: USŁUGI FAKTORINGOWE
KATEGORIA: USŁUGI WINDYKACYJNE
ZWYCIĘZCA: KRUK
KATEGORIA: AUDYT FINANSOWY
ZWYCIĘZCA: PWC
KATEGORIA: DOSTAWCA ENERGII
ZWYCIĘZCA: TAURON
KATEGORIA: OPIEKA MEDYCZNA DLA BIZNESU
ZWYCIĘZCA: LUX MED
KATEGORIA: SYSTEM MOTYWACYJNY
ZWYCIĘZCA: SODEXO
KATEGORIA: USŁUGI HOTELOWE DLA BIZNESU
ZWYCIĘZCA: IBIS