Kategorie badania

Marka Godna Zaufania 2021

W tym roku po raz szósty sprawdzamy, które marki produktów i usług dla biznesu cieszą się największym zaufaniem przedsiębiorców z sektora MSP. Prezentujemy kategorie tegorocznej edycji naszego badania. Zwycięzców poszczególnych kategorii przedstawimy w majowym numerze My Company Polska.

Kategorie badania
Marka Godna Zaufania 2021

Wzorem ubiegłego roku poprosiliśmy laureatów naszego badania o komentarz dotyczący nagrody i tego, jak ważną kategorią w biznesie jest zaufanie klientów do oferowanych produktów i usług

Metodologia badania

Badanie Marka Godna Zaufania przeprowadził na nasze zlecenie instytut badawczy Kantar Polska.

W badaniu szukaliśmy odpowiedzi na pytanie, którym markom produktów i usług skierowanych do biznesu najbardziej ufają polscy przedsiębiorcy. Przedsiębiorcy – reprezentanci sektora MSP – wyłonieni z bazy adresowej „My Company Polska” wypełniali online ankiety, w których spontanicznie odpowiadali, której marce z danej kategorii ufają najbardziej. Poprosiliśmy o wytypowanie marek w 25 kategoriach najbardziej popularnych usług i produktów dla biznesu. Wszystkie pytania dotyczące marek były otwarte. Dało to równe szanse, jeśli chodzi o nominację, każdej marce, niezależnie od jej wielkości i zasięgu. Odpowiedzi respondentów opierały się w pełni na ich osobistej wiedzy i doświadczeniu.
Respondenci wymienili łącznie 300 cenionych przez siebie marek.