Metodologia badania

Marka Godna Zaufania

Metodologia badania Marka Godna Zaufania

 

Badanie Marka Godna Zaufania przeprowadził na nasze zlecenie instytut badawczy Kantar Millward Brown.

W badaniu szukaliśmy odpowiedzi na pytanie, którym markom produktów i usług skierowanych do biznesu najbardziej ufają polscy przedsiębiorcy.

Przedsiębiorcy – reprezentanci sektora MSP wyłonieni z bazy adresowej „My Company Polska” – wypełniali online ankiety, w których spontanicznie odpowiadali, jakiej marce z danej kategorii ufają najbardziej.

Poprosiliśmy o wytypowanie marek w 24 kategoriach najbardziej popularnych usług i produktów dla biznesu.

Wszystkie pytania dotyczące marek były otwarte. Dało to równe szanse nominacji każdej marce niezależnie od jej wielkości i zasięgu. Odpowiedzi respondentów w pełni bazowały na ich osobistej wiedzy i doświadczeniu.

Respondenci wymienili łącznie 184 cenione przez siebie marki.