O badaniu

Dr Izabella Anuszewska, Millward Brown:

W badaniu Marka Godna Zaufania 2016 wzięło udział ponad 2 tys. przedsiębiorców, choć nie wszyscy byli gotowi, by w obrębie zaproponowanych kategorii wymieniać marki, którym ufają. Ostatecznie jednak liczne grono respondentów wymieniało marki, które ich zdaniem zasługują na miano godnych zaufania z perspektywy firm, które reprezentowali.
Wśród kategorii, o które pytano w badaniu, znalazły się branże finansowe (banki, ubezpieczenia, windykacja, faktoring), technologiczne (telekomunika­cja, sprzęt informatyczny, oprogramowanie), motoryzacyjne (samochody dostawcze oraz osobowe, firmy paliwowe, producenci opon), a także dostawcy wielu usług istotnych z punktu widzenia działalności firmy (np. opieka medyczna, systemy motywacyjne, usługi transportowe, hotelarskie).
W gronie liderów zaufania, w ramach poszczególnych kategorii, prym wiodły marki o zasięgu globalnym, choć znalazły się również krajowe: ORLEN, PZU, PKO Bank Polski, Polskie Linie Lotnicze LOT czy Kruk (usługi windykacyjne/faktoringowe). Warto przy tym zauważyć, że zwycięskie polskie marki osiągały w swoich kategoriach niekwestionowaną przewagę na tle konkurentów (wyjątkiem jest jedynie PKO Bank Polski). Spośród marek globalnych tak jednoznaczny wynik był udziałem tylko nielicznych: HP, Microsoft czy Visa. W większości przypadków różnice pomiędzy markami będącymi na czele rankingu w obrębie poszczególnych kategorii nie były aż tak wyraźne. Szczególnie wyrównane preferencje zarysowały się w kategorii banków, gdzie PKO Bank Polski osiąga najwięcej wskazań jako oferujący kredyty dla firm, ale tylko nieznacznie (o 0,2 pkt. proc.) ustępuje mu ING Bank Śląski, który to z kolei jest liderem oferującym konta firmowe (tu PKO Bank Polski zajmuje drugie miejsce – 0,3 pkt. proc. różnicy).