O badaniu

Marka Godna Zaufania 2017

W pierwszej połowie 2017 r. przeprowadziliśmy drugą już edycję badania Marka Godna Zaufania. Respondentami byli przedsiębiorcy, którzy reprezentowali zróżnicowany profil demograficzny i zawodowy. Dało się zauważyć nieznaczną przewagę kobiet, gros osób należało do kategorii wiekowej 35–54 lata, ale szeroko reprezentowani byli również młodsi przedsiębiorcy. Próba była rozproszona pomiędzy poszczególne województwa i odzwierciedlała faktyczne zróżnicowanie geograficzne. Podobnie jak w minionym roku teraz również zadaniem naszych respondentów, przedsiębiorców z firm różnej wielkości, było wskazanie – w obrębie 23 kategorii – marek, którym najbardziej ufają. Warto zauważyć, że podobnie jak w poprzedniej edycji badania grono liderów zaufania było w większości reprezentowane przez marki o zasięgu globalnym. Jednak kilka krajowych marek, laureatów zeszłorocznego plebiscytu, zachowało swoje wiodące pozycje.

Izabella Anuszewska - Research Unit Director Kantar Millward Brown