Metodologia badania

Marka Godna Zaufania 2016 to badanie przeprowadzone w styczniu 2016 r.
na zlecenie miesięcznika „My Company Polska” przez instytut badawczy Millward Brown.
Celem badania było określenie, którym markom najbardziej ufają polscy przedsiębiorcy.

 

  • Ankieta zrealizowana została przy zastosowaniu metody CAWI (ankiety online). Ankietowani przedsiębiorcy proszeni byli o udzielenie spontanicznych odpowiedzi, której marce z poszczególnych kategorii ufają najbardziej.
  • W ramach badania zebrano także prognozy dla kluczowych elementów rozwoju biznesu w Polsce zarówno z indywidualnej perspektywy respondentów, jak również na poziomie ogólnym. Pytaniom o zaufanie do marek towarzyszyła ankieta na temat opinii respondentów o żywotnych kwestiach, ważnych aktualnie dla polskiego biznesu.
  • Respondentami byli przedsiębiorcy, reprezentanci sektora MSP wyłonieni z bazy adresowej, pozostającej w dyspozycji „My Company Polska”. Odpowiadając na pytania ankiety, badani opierali się na swoich doświadczeniach, właściwych dla funkcji pełnionej w swoim przedsiębiorstwie.
  • Wypełnienia ankiety podjęło się 2178 osób.
  • Ocenie podlegały marki produktów i usług w wyodrębnionych 26 kategoriach.
  • Respondenci wymienili łącznie ponad 300 marek.
  • Przetwarzanie i opracowanie danych oraz przygotowanie zestawień przeprowadzone zostało przez instytut badawczy Millward Brown.