Metodologia badania

Marka Godna Zaufania 2017

Badanie Marka Godna Zaufania przeprowadził na zlecenie magazynu „My Company Polska” instytut badawczy Kantar Millward Brown.

Badanie miało na celu uzyskanie odpowiedzi na pytanie, którym markom produktów i usług skierowanych do biznesu najbardziej ufają polscy przedsiębiorcy. 

Przedsiębiorcy – reprezentanci sektora MSP wyłonieni spośród prenumeratorów i osób biorących aktywny udział w konferencjach i wydarzeniach skierowanych do środowisk biznesowych – organizowanych przez „My Company Polska” – wypełniali online ankiety, w których spontanicznie odpowiadali, której marce z danej kategorii ufają najbardziej. 

Respondenci zostali poproszeni o wytypowanie marek w 23 kategoriach najbardziej popularnych usług i produktów dla biznesu. Kolejnym etapem badania była ocena wcześniej wskazanej marki pod kątem trzech atrybutów: jakości, silnego wizerunku i innowacyjności. 

Wszystkie pytania dotyczące marek były otwarte. Dało to równe szanse nominacji każdej marce, niezależnie od jej wielkości i zasięgu. Odpowiedzi respondentów w pełni bazowały na ich osobistej wiedzy i doświadczeniu. 

Respondenci wymienili łącznie w badaniu ponad 350 znanych sobie i cenionych marek